Ấm Tử Sa Lê Hình

3.700.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Lưu Phượng Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 320ml