Ấm Tử Sa Lăng Vấn Phật Đỗ

3.000.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Tử Nê
Nghệ Nhân: Lưu Phượng Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 300ml