Ấm Tử Sa Lăng Vấn Phật Đỗ

3.300.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Tử Nê

Nghệ Nhân: Lưu Phượng Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 300ml