Ấm Tử Sa Hư Biển

(1 đánh giá của khách hàng)

3.600.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Tử Nê

Nghệ Nhân: Vương Hồng Quyên – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 280ml