Ấm Tử Sa Hán Ngõa

4.550.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Lão Tử Nê
Nghệ Nhân: Vương Hồng Quyên – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 320ml