Ấm Tử Sa Hán Ngõa

4.550.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Lão Tử Nê

Nghệ Nhân: Vương Hồng Quyên – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 320ml