Ấm Tử Sa Dung Thiên

4.500.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Lão Tử Nê
Nghệ Nhân: Lưu Phượng Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 240ml