Ấm Tử Sa Dung Thiên

1.250.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Lý Phương – Công Nghệ Mỹ Thuật Sư

Dung Tích: 220ml