Ấm Tử Sa Điểm Sa Phúc Khí

(1 đánh giá của khách hàng)

1.450.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Chu Nê

Nghệ Nhân: Phạm Trạch Hồng – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 285ml