Ấm Tử Sa Cung Xuân Long Ẩn

Hết hàng

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Thiệu Mỹ Hoa – Công Nghệ Mỹ Thuật Sư

Dung Tích: 200ml

NGỪNG KINH DOANH

Hoàn tiền  Hoàn tiền 111% nếu hàng giả

Kiểm tra  Mở hộp kiểm tra nhận hàng

Đổi trả  Đổi trả trong 7 ngày nếu sp lỗi
Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp