Ấm Tử Sa Cung Đăng

950.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Đan Phương

Dung Tích: 220ml