Ấm Tử Sa Cung Đăng

950.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào
Nghệ Nhân: Đan Phương
Dung Tích: 220ml