Ấm Tử Sa Cúc Lôi

2.300.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Chu Nê
Nghệ Nhân: Vương Hồng Quyên – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 170ml