Ấm Tử Sa Cao Bàn Lưu Chân Kim

4.150.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Tử Chu Nê

Nghệ Nhân: Lưu Phượng Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 200ml