Ấm Tử Sa Cà Đoạn

(1 đánh giá của khách hàng)

1.000.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Chu Nê

Nghệ Nhân: Huỳnh Hiểu Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 250ml