Ấm Tử Sa Bộ Bộ Cao Thăng

1.100.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Đan Phương

Dung Tích: 200ml