Ấm Tử Sa Bộ Bộ Cao Thăng

1.100.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào
Nghệ Nhân: Đan Phương
Dung Tích: 200ml