Ấm Tử Sa Bát Phương Đức Chung

4.950.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Thạch Huỳnh

Nghệ Nhân: Mạc Thuận Tiên – Công Nghệ Mỹ Thuật Sư

Dung Tích: 260ml