Ấm Tử Sa Bát Phương Đức Chung

4.100.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Hoàng Long Lục Nê

Nghệ Nhân: Trần Ngọc Lan – Công Nghệ Mỹ Thuật Sư

Dung Tích: 340ml