Ấm Tử Sa Biển Viên

(1 đánh giá của khách hàng)

4.000.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Lão Tử Nê
Nghệ Nhân: Vương Hồng Quyên – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 300ml