Ấm Bạc 06

Liên hệ

Dung tích: 900ml

Trọng lượng: 852g

Chất liệu: Bạc 999