Ấm Bạc 04

Liên hệ

Dung tích: 1200ml

Trọng lượng: 816g

Chất liệu: Bạc 999