Ấm Bạc 03

Liên hệ

Dung tích: 1200ml

Trọng lượng: 808g

Chất liệu: Bạc 999