Từ một loại nguyên liệu búp chè 1 tôm 2-3 lá non, dưới tác dụng của nhiệt độ hoặc men ở mức độ khác nhau, ta sẽ có được những sản phẩm đặc trưng khác nhau như trà xanh, trà đen, trà vàng, trà phổ nhĩ, trà ô long, trà hoa…

Hàng mới
Trà Vụ Xuân 2021
Trà Vụ Xuân 2021
Trà Bán Chạy Nhất
Trà Bán Chạy Nhất
Trà Bán Chạy Nhất
150.000/100g
200.000/50g
Trà Bán Chạy Nhất
Hàng mới
Hàng mới
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Liên hệ
Trà Vụ Thu 2020
Hết hàng