Hộp Trà Phổ Nhĩ Tiểu Thanh Cam 500g Thịnh Vượng trankytra.vn 7

Từ một loại nguyên liệu búp chè 1 tôm 2-3 lá non, dưới tác dụng của nhiệt độ hoặc men ở mức độ khác nhau, ta sẽ có được những sản phẩm đặc trưng khác nhau như trà xanh, trà đen, trà vàng, trà phổ nhĩ, trà ô long, trà hoa…

Trà bán chạy nhất
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
1.500.000
Hết hàng
Trà bán chạy nhất
Trà bán chạy nhất
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
250.000
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng/hộp
240.000/100g
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
150.000/100g
200.000/50g
150.000/100g
180.000/100g
Trà mới
500.000/hộp 150g
Trà mới
500.000/hộp 150g
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp