Hộp Trà Phổ Nhĩ Tiểu Thanh Cam 500g Thịnh Vượng trankytra.vn 7

Từ một loại nguyên liệu búp chè 1 tôm 2-3 lá non, dưới tác dụng của nhiệt độ hoặc men ở mức độ khác nhau, ta sẽ có được những sản phẩm đặc trưng khác nhau như trà xanh, trà đen, trà vàng, trà phổ nhĩ, trà ô long, trà hoa…

Trà Bán Chạy Nhất
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Trà được yêu thích
Trà được yêu thích
1.500.000
Trà được yêu thích
Hàng mới
Trà Bán Chạy Nhất
Hết hàng
Hết hàng
Trà Bán Chạy Nhất
250.000
Trà Bán Chạy Nhất
Hết hàng
Hết hàng/hộp
240.000/100g
Hết hàng
Hết hàng
Trà Bán Chạy Nhất
150.000/100g
200.000/50g
150.000/100g
Trà Bán Chạy Nhất
180.000/100g
Hàng mới
500.000/hộp 150g
Hàng mới
500.000/hộp 150g
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Trần Ký Trà | Ấm Tử Sa Cao Cấp