Chén Trà Sứ Cảnh Đức Trấn Vẽ Tay Phàn Hồng Long Miêu Kim trankytra.vn 7

Người xưa coi trà như lẽ sống, người nay cũng lấy trà làm bạn tri âm. Một người bạn hiền, một khung cảnh ấm áp, thư thái nâng chén trà ngon, cho nhau một chút tình đời ý đạo, còn gì thú vị hơn.

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp