Chén Khải Pha Trà Thanh Sơn Lục Sắc trankytra.vn 7

Người xưa coi trà như lẽ sống, người nay cũng lấy trà làm bạn tri âm. Một người bạn hiền, một khung cảnh ấm áp, thư thái nâng chén trà ngon, cho nhau một chút tình đời ý đạo, còn gì thú vị hơn.

4.300.000
3.200.000
1.900.000
2.200.000
1.800.000
2.000.000
2.200.000
3.800.000
2.300.000
4.000.000
2.100.000
4.300.000
2.200.000
1.700.000
3.000.000
180.000
180.000
180.000
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
260.000
100.000
680.000
1.000.000
100.000
Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp