Ấm bạc là một sản phẩm thủ công truyền thống phổ biến, thường được làm từ chất liệu bạc cao cấp. Việc pha trà bằng ấm bạc thường được coi là một nghệ thuật và có thể mất nhiều thời gian và kỹ năng để pha trà thật hoàn hảo. Ấm bạc cũng là một vật phẩm trang trí đẹp mắt, có giá trị văn hóa và tinh thần cao trong nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng