Blog con đường chè việt

Nơi khởi nguồn của khám phá lịch sử con đường chè Việt cũng như lịch sử của chè thế giới.

 
Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp