Danh mục Lưu Trữ: Con đường chè Việt

Ngày nay Việt Nam đã được coi là một trong những cái nôi của cây chè Thế giới. các nhà khoa học của các nước đã nghiên cứu nguồn gốc cây chè và đi đến kết luận: những nơi mà con người tìm thấy cây chè bao giờ cũng ở bên bờ các con sông lớn như sông Dương Tử (Trung Quốc), sông Hồng (Việt Nam)…

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp